تبلیغات
بهداشت تخصصی و سلامت

بهداشت تخصصی و سلامت
بهداشت،درمان،سلامتی 
قالب وبلاگ
نویسندگان
نظر سنجی
در مورد کدام مشکل بهداشت میخواهید اطلاعات داشته باشید (در صورتیکه پاسخ سایر است در بخش تماس با ما پیام خود را بگذارید)


مهارت های زندگی

 

            این مهات ها شامل ده مهارت عمده و عام به شرح ذیل می باشد:

 

خود آگاهی – همدلی- حل مسئله – تصمیم گیری – برقرراری رابطه موثر با دیگران – تفکر انتقادی – تفکر خلاق – کنترل استرس – مدیریت هیجان ها – ارتباط بین فردی ، تاب آوری وغزت نفس – مقابله با اختلافات زناشویی – مهارت های اجتماعی ، مدیریت احساس ها ،مسولیت پذیری فردی ، خود نظمی ، ارتباط موثر فردی و بین فردی،تعون و همیاری ، پذیرش تفاوت ها ، حل اختلاف ، جرات مندی و قاطعیت ، تصمیم گیری موثر ، هدف گذاری در زندگی ، ثبت و نگکهداری اطلاعات و ...

 

آموزش مهارت های زندگی برنامه ای برای ارتقاء بهداشت روانی

 

همان گونه که می توان از نام آن فهمید، مهارت های زندگی و مهارت های اصلی و ضروری برای یک زندگی سالم و سازنده است. به عبارت دیگر مجموعه ای از توانایی ها هستند که سبب سازگاری ما با محیط و شکل گیری رفتار های مثبت و مفید می شوند. این توانایی ها ما را قادر می سازند که نقش مناسب خود را در جامعه به خوبی ایفا کنیم وبدون آن که به خود و یا دیگران لطمه بزنیم، با خواسته ها و انتظارات و مسایل و مشکلات روزانه به ویژه در رابطه خود با دیگران به شکل موثری رو به رو شویم. در دوره  کودکی، تعارض ها جلوه چندانی ندارد اما با افزایش سن و رویاروی با دشواری ها به ویژ در دوران نوجوانی و جوانی، کشمکشهای درونی و بیرونی زیادی تظاهر پیدا می کند. هم زمان با با رشد جسمانی و روانی انتظار های خانواده و جامعه نیز از فرد افزایش می یابد، به طوری که نوجوان می پذیرد به سبب زندگی اجتماعی، بخشی از تمایلات خود را محدود کند و در چار چوب هنجار های اجتماعی و گروهی قرار دهد. سر انجام دوره آرامش و راحتی و بی مسئولیتی کودکی در اثر الزام های اجتماعی جای خود را به پذیرش واقعیت ها و تن دادن به خواسته های اجتماعی می دهد. در حقیقت رشد روانی نیز رهایی از خود محوری و نیل به جامعه نگری است. از یک سو گریز از هنجار های گروهی و فرهنگی باعث مخالفت و احیاناً واکنش جامعه و نهاد های متولی پاسداری از هنجار های ارزشی ، فرهنگی و اخلاقی می گردد از سوی دیگر در ژرفای شخصیت فرد با ایجاد اضطراب و احساس شرم و گناه که در اصطلاح روان شناسی اضطراب اخلاقی نامیده می شود، او را تحت فشار قرار می دهد.Picture Hosted by Free Photo Hosting at http://www.iranxm.com/]

مهارت مدریت استرس

 

استرس و مقابله سازگارانه    

 

تعریف استرس

 

استرس را می توان به عنوان یک تجربه هیجانی منفی که با تغییرات بیو شیمیایی، روان شناختی، شناختی و رفتاری همراه می باشد تعریف نمود. این تغییرات در جهت تغییر واقعه  پر استرس یا عوض کردن اثرات آن می باشد. حوادثی مانند سر وصدا، ازدحام، یک ارتباط بین فردی بد، قرار ملاقات برای یک مصاحبه شغلی و ... می تواند جزء حوادث استرس زا باشد.از آن جا که یک حادثه خاص  می تواند برای یک فرد استرس زا و برای فرد دیگر بدون استرس تلقی شود، بنابراین اکثر تعاریف استرس بر رابطه بین فرد و محیط تأکید کرده اند. استرس پیامد ارزیابی فرد است، یعنی ارزیابی این که منابع فردی برای پاسخ گویی به توقعات محیط کافی است یا نه. به طور کلی تحقیقات نشان داده اند وقایعی که منفی، غیر قابل کنترل و مبهم بوده و فرد را در خود غرق می کنند یا در ارتباط با مسایل اصلی زندگی وی می باشد، پر استرس تر از وقایعی هستند که مثبت، قابل کنترل، واضح، قابل اداره هستند ویا در ارتباط با مسایل حاشیه ای زندگی می باشند.

 

مقابله با استرس

 

مردم به شیوه های مختلف در برابر واکنش نشان می دهند. این واکنش به استرس مقابله نامیده می شود.

مقابله،فرایند کنترل و اداره توقعاتی است که به صورت استفاده بهینه از منابع درونی خویشتن تعریف می شود. مقابله شامل تلاش های معطوف به عمل و بین فردی جهت کنترل و اداره (مانند تسلط یافتن، تحمل کاهش، به حداقل رساندن ) توقعات محیطی و درونی و تعارضات موجود بین آنها می باشد. این تعریف چند جنبه مهم دارد: نخست این که رابطه بین مقابله و یک واقعه پر استرس فرایندی پویا است. مقابله عبارت است از یک رشته تعاملات بین یک فرد دارای مجموعه ای از امکانات، ارزش ها و تعهدات از یک سو و محیط با امکانات، توقعات و محدودیت های خاص خود از سوی دیگر. پس مقابله عملی نیست که در یک زمان خاص از فرد سر زند، بلکه روی هم تأثیر می گذارند. دومین جنبه این تعریف،وسعت آن است. این تعریف شامل عمل و عکس العمل های بسیار زیاد در برابر موقعیت های پر استرس می باشد. بدین ترتیب در یک تعریف واکنش های هیجانی (شامل خشم یا افسردگی) و نیز اعمالی که به طور عمدی برای رویاروی با واقعه انجام می گیرند را می توان بخشی از فرایند مقابله محسوب کرد. تلاش های مقابلهای نیز به نوبه خود، تحت تأثیر میانجی هایی مانند امکاناتی که در دسترس خود فرد هستند، قرار می گیرند.

 

شخصیت و مقابله

 

افراد خاصی به دلیل ویژگی های شخصیتی خود آمادگی بیشتری برای تجربه استرس و ناراحتی در زندگی دارند و همین امر نیز به نوبه خود بر میزان آسیب پذیری آنها تأثیر می گذارند. در این زمینه متغیری به نام عاطفه مندی مطرح می شود. عاطفه منفی یک خلق منفی نافذ است که با اضطراب، افسردگی و خصومت مشخص می شود. آمادگی کلی فرد برای منفی دیدن چیز ها، بیشتر از حوادص خاص در تجربه استرس و ناراحتی اهمیت دارد. افرادی که عاطفه مندی منفی بالایی دارند، در برابر طیف وسیعی از موقعیت ها، ناراحتی  و نا رضایتی زیادی را ابراز می کنند.

عامل دیکری که در مورد اثر شخصیت بر مقابله مطرح می شود، شیوه توضیحی منفی گرایانه می باشد. برخی افراد موقعی که وقایع پر استرس را غیر قابل کنترل می بینند، اختلالات و نقایص هیجانی، شناختی و رفتاری شدیدی نشان می دهند. این افراد مقایع منفی زندگی خود را ماندگار، فراگیر و ناشی از قصور خودشان می دانند.

از عوامل مهم دیگر می توان سر سختی را نام برد. سرسختی شامل چند خصوصیت می باشد: احساس تعهد، اعتقاد به کنترل داشتن و تلاشمندی. افراد سر سخت، به علت همین احساس تعهد، اعتقاد به کنترل وتلاشمند بودنشان، وقایع پر استرس زندگی را کمتر از دیگران نا مطلوب ارزیابی می کنند. آنها از مقابله متمرکز بر مشکل و کسب حمایت اجتماعی بشتر استفاده کرده کمتر از اجتناب به عنوان راه حل استفاده می کنند.

عامل دیگری که باعث می شود فرد با استرس به شیوه ای موثر مقابله کند، خوش بینی است. 

 

            احساس کنترل نیز از دیگر عوامل مهم در مقابله با استرس می باشد. احساس کنترل به عنوان اعتقاد به اینکه فرد می تواند حالت درونی و رفتار خود را تعیین کند و بر محیط تأثیر گذارد، و پیامد های مطلوبی را حاصل کند، تعریف می شود. این مفهوم با مفهوم خود کار آمدی مفهوم نزدیکی دارد.

            علاوه بر عوامل فوق الذکر، متغیر های دیگری نیز وجود دارند که می توانند مقابله با استرس را تسهیل کنند. اعتماد به نفس بالا، وجدان مندی، داشتن هدف یا معنا برای زندگی، حس طنز و مهم تر از همه مذهب از عوامل مهم در تعیین نوع مقابله فرد با استرس هستند.

 

راهبرد های مقابله با استرس

می توان برخی از این راهبرد ها را به صورت زیر رده بندی نمود:

-          توصیه های کوچک برای مقابله سازگارانه با استرس (بالا بردن توان عمومی مقابله)

-          آرام سازی


-          آموزش رفتار قاطعانه

-          حل مسئله

-          آموزش مهارت های مقابله ای سازگارانه

-          مقابله با افکار غیر منطقی

-          تغذیه

-          ورزش

 

توصیه های کوچک برای مقابله سازگارانه با استرس

- محیط فیزیکی خود را تنظیم کنید: نور، رنگ، و سر وصدا عناصری هستند که بر حواس ما اثر گذاشته و می توانند فشار آفرین بوده و یا بر عکس کاهنده استرس باشند. مثلا آبی کم رنگ برای دیوار ها رنگ مناسبی است و اگر دیوار کاملاً سفیدباشد، باید با وسایل رنگی تزئین شود. این کار ساده تری کاری است که هر کس می تواند در اتاق خود انجام دهد.

- خودتان را تشویق کنید. خیلی وقت ها آدم ها تحت فشار قرار می گیرند چون خودشان را سرزنش می کنند و حتی زمانی که مقصر نیستند، خود را گناه کار می دانند. در چنین مواردی بزرگترین خطای فرد خود گویی های منفی است، چون این خود گویی ها استرس آفرین هستند. چقدر خوب است که آدم ها یاد بگیرند وقتی که کار های خوبی انجام می دهند، باخود بگویند«کارم خوب بود». بهترین راه این است که فرد در ابتدا خود گویی های مثبت را در جلوی آینه با خود تمرین کند تا زمانی که این خود گویی ها تبدیل به یک پاسخ اتوماتیک شوند. یک راه دیگر،افزایش خود باوری یا عزت نفس است. خود باوری باعث می شود که فرد خطا های خود را بزرگ و فاجعه آمیز جلوه ندهد.

- برنده ها را انتخاب کنید. روابط بین فردی محتاج به سرمایه گذاری عاطفی فراوانی است. افراد منفی باف، انتقاد گر،یا منزوی، بر استرس وارده بر افراد دیگر می افزایند و بر عکس افراد خوش بین که خود باوری بالاتری دارند،استرس استرس زیادی بر اطرافیان خود وارد نمی آورند.

- به خود جایزه بدهید. جایزه،قدردانی و تشکر در قبال انجام کاری، یک بخش حیاتی مدیریت استرس است. پژوهش ها نشان داده اند که تقویت و پاداش، اندروفین یا اوپیوئیدهای درون زاد بدن را آزاد می سازد( درست همان موادی که برخی افراد برای کاهش استرس آنها را به شکل مصنوعی و به صورت مواد مخدر مصرف می کنند). منظور از جایزه، هر چیزی است که برای انسان لذت بخش است و باعث لبخند زدن وی می شود. خیلی از جوایز خرج زیادی هم ندارند: سینمارفتن، تماشای تلویزیون، پرسه زدن در کتاب فروشی ها، وقت گذرانی با یک دوست خوب، پارک رفتن، مجله خواندن و یا تلفن زدن به یک دوست خوب. این فهرست بی انتهاست. یک توصیه اساسی این است که هر فردی لا اقل یک کار لذت بخش را برای خودش در طول روز برنامه ریزی کند.

- رسم و قاعده ای برای خود رسم کنید.افراد پر مشغله استرس زیادی را تحمل می کنند چون سیستم، الگو یا قاعده خاصی را برای زندگی روزمره خود تعیین نمی کنند در حالی که داشتن رسوم و عادت های خاص، هم صرفه جویی در وقت است(چون لازم نیست هر روز برای زندگی برنامه ریزی نمود) هم در شرایط افزایش استرس به فرد حکم می کند چرا که فرد احساس می کند علیرغم استرس فراوان و پیش بینی ناپذیر، یک چیز هست که در زندگی ثابت است (برنامه کلاسی منظم یا برنامه امتحانی غیر قابل تغییر هم نوعی صرفه جویی در انرژی روانی است).

- به زندگی معنوی خود غنا بخشید. داشتن یک اعتقاد مذهبی ما را در یک متن یا زمینه بزرگتر قرار می دهد، افق دید ما را وسیعتر می کند، به ما سعه صدر می دهد و در شرایط استرس های عمیق بسیار کمک کننده است. حجم عظیمی از مطالعات نشان می دهد که توکل به یک منبع عظیم، به یک قادر متعال، به یک سنجیده لطیف، تحمل ما را در برابر عوامل استرس آفرین، افزایس می دهد. شرکت در مراسم و مناسک معنوی دسته جمعی به فرد این احساس را می دهد که به دیگران متصل است. فارغ التحصیلی، ازدواج، مجلس ترحیم از جمله مراسمی هستند که به دلیل اهمیتشان همواره در تمامی فرهنگ ها با مناسک مذهبی همراه می شوند.

- دفتر یاد داشت روزان داشته باشید. این که فردی همه احساسات نا خوشایند خود را در یک دفتر روزانه یاد داشت نماید (مخصوصاً کسانی که به سختی می توانند در مورد مشکلاتشان صحبت کنند، یا گوش شنوایی در اختیار ندارند)، به فرد کمک می کند تا هیجان های منفی خود را بیرون ریخته یا به عبارتی از خود دور سازد.

- از کمال گرایی روی برگردانید. اگر از آنهایی هستید که کار هایشان را به تأخیر می اندازند چون نمی دانند که آنها را به عالی ترین شکل ممکن انجام دهند یا اگر از آنهایی هستید که کار انجام شده را چندین و چندین بار کنترل و ویرایش می کنند، تا این که بالاخره از مهلت مقرر می گذرد و کار تمام نمی شود، این توصیه شامل حالتان می باشد. کمال گرایی یکی از مهم ترین عوامل استرس زای زندگی است و مجب افت عملکرد می گردد. بعضی افراد از خود باوری اندکی برخوردار بوده و رسیدن به هدف تنها بر استرس هایشان می افزاید. شاید برای چنین افرادی بهتری راه حل، مدیریت زمان باشد. یعنی قبل از شروع کار باید تعیین کنند که چقدر زمان دارند و کیفیت محصول نهایی در چه حد قابل قبول است و سپس برنامه نویسی کنند.

- بچه شوید. یک راه حل خوب برای مقابله با استرس انجام کار های بچه گانه است. وقتی تحت فشار قرار می گیرید، یک مداد شمعی بردارید و نقاشی کنید،فیلمی که در کودکی دوست داشتید کرایه کرده و تماشا کنید. آدامس باد کنکی بجوید، کتاب قصه کودکانه بخوانید. به محله های قدیمی بروید (آن وقت ها که زندگی برای شما آسان تر بود)، به لطیفه های قدیمی بخندید چون خندیدن اندروفین آزاد می کند.

- از سرعت خود بکاهید. کسانی که کار را با آرامش بیشتر و به آهستگی انجام می دهند، کمتر تحت فشار استرس قرار می گیرند. چگونه؟ پله ها را ندوید، سر میز غذا اول مکث کنید و بعد بخورید و از طعم غذا لذت ببرید. بعد از کلاس دوش بگیرید. وقتی تلفن ززنگ می زند به طرف تلفن ندوید.

- همواره برای تغییر آماده باشید شک و عدم اطمینان را به حد اقل برسانید. در شرایط بی تصمیمی هر تصمیمی، بهترین تصمیم است. اینکه فردی دقیقاً بداند چه چیزی و با چه وخامتی در انتظارش است به مراتب بهتر از ناآگاهی و پیش بینی نا پذیری است.

- مطالعات نشان می دهد که استرس تکرار شونده کمتر فشار آفرین است چون فرد می داند که منتظر چه چیزی باشد. یک راه دیگر این است که وقتی تغییری اجتناب نا پذیر است، خودمان تغیییرات داوطلبانه انجام ندهیم چون استرس ها اثر تجمعی دارند (مثلا دانشجویی که از خابگاه اخراج شده یا بیرون آمده، نباید همزمان 24 واحد بردارد، ازدواج هم بکند ، دنبال کار هم بگردد. بهتر است در شرایطی که اختیار و انتخاب هم در دست ماست استرس ها را نه با هم و بلکه به دنبال هم (یعنی شروع یکی بعد از دیگری) مدیریت کنیم.

- به تعطیلات بروید. تعطیل از ریشه عطل است یعنی خالی، بدون کار هر فردی باید اقاتی از زندگی اش داشته باشد که خالی از تمامی سر نخ ها و نشانه های روز مرگی باشد.

- یک سر گرمی برای خودتان درست کنید.کاری را انجام دهید که مزدی برایش نمی گیرید و تنها به این علت آنرا انجام میدهید که از آن لذت می برید. از کجا بفهمیم که سر گرمی واقعی چیست؟ سرگرمی واققعی این است که وقتی به آن مشغولید، متوجه گذر زمان نمی شوید و وقتی آن را انجام می دهید استرس را فراموش می کنید و به نهایت آرامش می رسید. اگر سر گرمی ندارید چیزی را انتخاب کنید که ذهنتان را مشغول  کند و در سطحی باشد که بر ناکامی های شما بیافزاید. مثلاً اگر ورزشکار نیستید و یا قدتان کوتاه است، بسکتبال سرگرمی مناسبی نیست. سر گرمی ها کار دیگری هم می کنند وآن افزودن توازن و تنوع زندگی ماست. به زندگی حرفه ای تان نگاه کنید و سر گرمی خود را چیزی کاملا متفاوت انتخاب کنید. مثلا اگر کار شما به گونه ای است که باز ده آشکار ملموس و عینی زود هنگام ندارد (مثلا برنامه نویسی کامپیوتر)، سر گرمی انتخاب کنید که درست بر عکس باشد:خیاطی های ساده، گل سازی، شیرینی سازی، فوتبال یا خواندن رومان های کوتاه که پایان خوشی دارد. اگر کارتان ضرب الاجل زمانی دارد سر گرمی ای انتخاب کنید که سقف زمانی ندارد مثلا اسکیت، شنا، پیاده روی.

اگر کار به شیوه ای است که در تنهایی و خلوت انجام می شود (مثلا کار با کامپیوتر)، سرگرمی باید دسته جمعی باشد.(مثلا فوتبال)

       

           Picture Hosted by Free Photo Hosting at http://www.iranxm.com/

 


[ سه شنبه 11 بهمن 1390 ] [ 23:12 ] [ behruz ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

از خوانندگان خواهشمندیم كه با نظرات خود ما را یاری فرمایند

بـــا تـشـــکر مــدیـــریت وبلاگ
www.yeldez198@yahoo.com
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :

كد ماوس.


CheckBrowser()Online User

برای نمایش تصاویر گالری كلیك كنید


کد گالری

//////////////////////////////////// //////////////////////////////////// !-- Begin Translator Code --> مترجم وبلاگ rotbe sanj /////////
بک لینک طراحی سایت